Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

Assesorament Integral de Projectes Miners

Investigació de Jaciments

Tramitacions d'Explotacions Mineres

Tramitacións d'Ús d'Explosius

Direccions Facultatives d'Explotacions Mineres

 

Lloguer de perforadores i compressors

Lloguer d'Equips de Càrrega i Transport

Disposem de Retroexcavadores, pales carregadores i martells picadors.

Treballs subterranis

Detall de bulonat a l'interior de túnel a la L.A.V.dures de producció

Treballs de demolició amb ciments expansius

Tenim àmplia experiència en solucins per a obres amb peculiars característiques o en llocs d'especial sensibilitat.

Bulonat i gunitat de talusos

Oferim maquinària d'alta productivitat per al bulonat i l'estabilització de talusos en general. Disposem de maquinària de perforació amb alçades màximes de 5 metres en bulons horitzontals, amb la qual cosa guanyem productivitat i possibilitat de majors alçades d'excavació.

Grans voladures

Detall de voladura al Centre Penitenciari Puig de les Basses (Ferrovial 2008) on es vàren arancar més de 350.000 m3 de roca en tres mesos de producció

Voladures properes a línies elèctriques

La nostra experiència ens permet portar a terme treballs d'elevat compromís, sense riscos innecessàris per a les infrastructures properes a la voladura.
A la fotografía: Detall de voladura a la Rotonda d'Accés a l'Hospital Nou de Vendrell, on es va volar sota mateix d'una línia elèctrica.

Voladures Submarines

Detall de voladura submarina al Port de l'Escala.

Grans Voladures de producció

Voladures per a grans produccions en mineria, dimensionant en cada cas particular els sistemes de perforació, càrrega i iniciació més adeqüats per a garantir els òptims nivells de rentabilitat i la no afecció a l'entorn.adures de producció

Micropilons, Pantalles i Ancoratges

La nostra experiència al camp de la geología aplicada ens dona capacitat técnica per a esenvolupar solucions per a cada excavació, disposem de maquinària per a la execució de micropilons i ancoratges en tot tipus de terrenys.

Injeccions per a consolidació

Detall de perforació per a injecció de formigó en murs d'escollera (Tunel de Bracons. 2008)

Paraigües per a Tunels

Demolició d’estructures metaliques amb explosius

Voladures pròximes a instal·lacions

La nostra empresa compta amb personal altament qualificat per a garantir l'èxit en aquelles operacions de voladura, que per la proximitat a infrastructures, comporten riscos econòmics importants.

Exacvació amb voladures de pous i galeries

Detall de perforadora accedint al front de treball en un pou de la L9 del metro (Barcelona)res de producció

Reparació de túnels

Voladures de gran desplaçament

Efectuem les voladues sempre adequades a les necessitats de cada client.